HOT SPOT EMS V1.0

Log tutma meydana gelen hata, olay ya da geçmişin bir seyir defterine kaydedilmesi olayıdır. Birçok yerde kullanılır örneğin kişisel bilgisayarımız bir hata ile karşılaştığı zaman bu hatayı logdan bulabilir ve düzeltebiliriz ya da web sitemizin kodlamasında bir hata oluştuğunda hatanın yerini log kaydından bulabiliriz.
İnternet ortamının güvensizliği, hayatımıza girmiş olduğu ilk günden bu yana internet sistemlerinin hayatımızı ne gibi etkilediği ve kolaylaştırdığı da inkâr edilemez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı da güvenlik oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet, bu konuda birçok önlem almaya başlamış ve önlemleri de kanunlar ile belirli kalıplara sokmuştur.
Log tutmak, 5651 sayılı kanun gereğince ve ayrıca TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) yönetmelikleri gereği her kurum, bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür ve bu kayıtları en az 2 sene saklamakla yükümlüdür.
5651 sayılı Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Bu yasa sizin güvenliğiniz içindir. Mesela sizin büyük bir kafeteryanız olsun ve halka açık bir alanda herkese ücretsiz internet paylaşımınız olsun. Sizin internet paylaşımınızda bir suç işlenirse log kaydı tutmayan bir işletme bu suçtan sorumlu olur. Eğer log kaydı tutuluyorsa internete kim, hangi saat ve tarihte, hangi IP ile bağlandıklarını bulup işletmenizin herhangi bir suçun sorumluluğunu alması gerekmez.
Birden fazla kullanıcının internete çıktığı yerlerde internete çıkış IP si tek olduğundan;
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
suçları.
8) 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
Bu Kapsamda suçun kimin tarafından işlendiğini tespit edebilmek için kurum ve işletmeler 5651 sayılı kanuna uygun şekilde LOG tutmak zorundadır.
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun gereği internete çıkacak her kullanıcı IP’si, MAC adresi, hangi zaman aralıklarında interneti kullandığı ve tüm internet trafiğini LOG’unu tutmak ve bu LOG’lara kullanıcı müdahalesi olmadan zaman damgası vurularak 6 ay boyunca depolanması gerekmektedir.
Peki bu loglama hizmetini nereden alabilirsiniz?
Kanunen zorunlu olan log tutma hizmetini birçok yazılım firmasından temin edebilirsiniz. Bu yazılımlar HASH denilen bir imzalama yöntemi ile kayıtların değiştirilemez olması sağlanır. Ege bilişim sistemleri EMS V1.0 donanımı ile size bu konuda yardım sağlamaktadır. Sistemin kurulumu sizi internete çıkaran cihazın hemen arkasına EMS V1.0 donanımı bağlanıyor ve sizin iç networkünüze EMS V1.0 dan log oluşturulup kimlik sorgulaması yapılarak internet veriliyor. Kimlik sorgulaması 2 türde yapılmaktadır. Bir her hangi bir kullanıcı T.C. kimlik numarası ad, soyad, doğum yılı bilgilerini giriyor. Sistem bu bilgileri e-devlet ile sorguluyor bilgiler doğru ise internete çıkıyor, yanlış ise hata uyarısı verip tekrar denemek için başa döndürüyor. İkinci denetim ise; sizin daha önceden bilgilerini kayıt ettiğiniz ve kişisel kullanıcı ve şifre oluşturduğunuz kullanıcılar kullanıcı adı ve şifre girip eğer doğru ise gene internete çıkabiliyor kullanıcı bilgisi doğru değil ya da geçerliliğini yitirmiş ise internet ortamına çıkamıyor ve hata mesajı veriyor. Günün son dakikalarında ise o güne ait tüm internete çıkan cihazların IP’si, MAC adresi, hangi zaman aralıklarında interneti kullandığı ve TC kimlik bilgileri kayıt altına alınıp TİB’in kendi imza yazılımı ile imzalanarak (kayıtın değişmemesi esası) gün tamamlanıyor.